Productfiche in de kijker: procesanalyse IT Technische Dienst

Technische diensten zitten erg complex in elkaar. Niet alleen is het takenpakket van de dienst heel breed (denk maar aan groen, wegen, gebouwen, evenementen, …), maar ook de aansturing en opvolging van die diensten is meestal niet eenduidig. Niet alleen van de leidinggevende komen vragen, maar ook van onder meer de duurzaamheidsambtenaar, de mobiliteitsambtenaar en de dienst omgeving, net als van burgers én politici. 

Het mag duidelijk zijn dat technische diensten veel bevraagd zijn. En om het nog wat complexer te maken, zijn de medewerkers van de technische dienst vaak onderweg en moeilijker bereikbaar. Bovendien zitten ze meestal niet gehuisvest in het gemeentehuis of administratief centrum waardoor het contact soms wat moeilijker verloopt. 

Goed geïntegreerde IT-systemen die dwingen om processen af te spreken en ze op te volgen, helpen om die complexiteit overzichtelijk te houden.
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x