Onze diensten

Herd werkt aan projecten die echt een bijdrage leveren aan een lokaal bestuur of socialprofitorganisatie. En zo ook aan de groep, de gemeenschap. Met onze projecten willen we een duurzame maatschappelijke meerwaarde creëren.

Herd steunt hiervoor op een brede waaier aan expertise binnen het team. We spelen telkens in op de uitdagingen van de klant door een oplossing op maat aan te bieden. We ontwikkelen ook een aantal heel concrete projecten. 


Hoe kunnen we u ondersteunen?

Interim-management²

Interim-management in het kwadraat, dat staat voor meerwaarde en dialoog. In dialoog met de organisatie leiden onze interim-managers een dienst of afdeling. Ons leiderschap past zich aan de context en de mensen aan. 

We starten de opdracht met een grondige analyse en werken projectmatig. We zoeken hierbij telkens naar duurzame verbeteringen om zo een meerwaarde te creëren. Samen met de organisatie bepalen we de focus en prioriteiten.

Voorbeelden:

 • Directeur interne zaken met uitwerking en implementatie van nieuw organogram
 • Diensthoofd hr met focus op aansturing van het team en analyse van de dienst gekoppeld aan verbetervoorstellen en toekomstvisie op de dienst
 • Diensthoofd groendienst: dagelijkse planning en bestellingen
 • Diensthoofd magazijn: structureren procesbeheer en voorraad

Tijdelijke expertise

We werken als een 'herd' en ondersteunen zo organisaties in nood. Zodat de dienstverlening sterk kan blijven. Omdat de zorg voor de gemeenschap nooit onder druk mag staan. 

Onze medewerkers integreren zich vlot in uw organisatie en steken graag de handen uit de mouwen bij een tekort aan personeel bv. op uw personeelsdienst, technische dienst, stafdienst, sportdienst, dienst omgeving,…

Voorbeelden:

 • Expert hr: werving en selectie, uitwerken van welzijnsbeleid 
 • Expert mobiliteit: adviesverlening op vergunningsaanvragen, ondersteuning bij mobiliteitsplan, opmaken van bestekken voor bv. de implementatie van een fietszone
 • Expert wegen- en rioleringsdossiers: van ontwerp tot werfopvolging
 • Expert infrastructuur: kleinschalige ontwerpen en opvolging in samenwerking met technische dienst
 • Expert landschapsarchitect: ontwerp open ruimte en opmaak bestekken
 • Expert groenbeheer: organisatie planningstool en opvolging groenaannemers
 • Expert openbaar domein en omgeving: adviseren (omgevingsloket) van middelgrote tot grote dossiers (KMO, meergezinswoningen, verkavelingen), opmaken van ruimtelijke studies, analyse en visie en het begeleiden van architecten en studiebureaus
 • Expert groen en duurzaamheid: opmaken van beplantingsplannen, beheersplannen, bomenbeleidsplan, adviseren (bv. kapvergunningen), subsidiedossiers opmaken en opvolgen en het toezicht van terreinwerken (onderhoud)
 • Expert woonbeleid: leegstand, verwaarlozing, woningkwaliteit

Project- en changemanagement

Verandering is het enige dat blijft. En het gaat snel. Herd helpt om hierbij te schakelen. Zodat de organisatie zich kan aanpassen aan elke nieuwe realiteit. We begeleiden dit proces met zorg en vakkundigheid, met oog voor draagkracht en duurzame toekomstgerichtheid. 

Voor onvoorziene of urgente projecten kunt u terecht bij onze ervaren projectmanagers die uw project tot in de puntjes coördineren.

Voorbeelden:

 • Groeninventaris: methodiek en opvolging van de volledige groeninventaris met het oog op een efficiënt klachtenbeheer, digitalisering van de planning van de groendienst, planmatig groenbeheer, meer transparantie naar burgers en het opmaken van een beeldkwaliteitsplan
 • Implementatie van digitale software: bv. een klachtenbehandelingssysteem en planningssoftware voor de werken van een technische uitvoeringsdienst
 • Opmaak van een visie op nieuwe taak- en rolverdeling en een implementatie- en communicatieplan hiervoor, bv. voor het leidinggevend kader van een brandweerzone

Mentoring en coaching van medewerkers

Herd versterkt het meest kostbare potentieel van organisaties. We laten medewerkers groeien. Herd coacht een-op-een of in groep rond specifieke thema’s.

Voorbeelden:

 • Mentoring van een nieuwe zwembadmanager met focus op leiderschapsstijl en organisatie van het werk
 • Coaching van een afdelingshoofd omgeving met focus op zelforganisatie, aansturing van het team en communicatie

Bemiddeling

Soms raken we verstrikt in elkaars gewei… Gediplomeerde bemiddelaars lossen conflicten op de werkvloer op. We begeleiden het gesprek over elkaars verwachtingen, over wat elkeen nodig heeft om goed samen te werken. We zoeken naar verbinding zodat mensen zelf oplossingen vinden. We buigen een conflict om tot nieuwe kansen.

Voorbeeld:

 • Bemiddeling bij een conflict tussen een coördinator van een groendienst en de ploegbazen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x