Onze missie en visie

Dit is Herd

Dit drijft Herd

We willen de wereld een beetje mooier maken. We willen samen de wereld mooier maken. Dit drijft Herd. ‘Herd together’.

Samen. Dat is met onze klanten en onze vaste medewerkers, met onze freelancers en leveranciers. Dat is contacten goed onderhouden. Dat is met elkaar omgaan op een respectvolle en gelijkwaardige manier.

We willen samen ‘herd’ bouwen aan duurzame oplossingen.

Zo helpt Herd

Het hart van Herd klopt hard voor lokale besturen en socialprofitorganisaties. Omdat zij dicht bij de burger staan. Omdat zij een meerwaarde genereren voor de gemeenschap, voor de groep.

Wij helpen hen de weg te creëren. Wij helpen hen om dit te realiseren. Omdat wij een verschil willen maken. Omdat wij geloven dat zij het verschil maken.

Dit voelt Herd

Herd streeft gelijkwaardigheid na. In elke samenwerking zijn we gelijkwaardige partners, elk met onze eigen expertise. Als we dit goed op elkaar afstemmen, geraken we verder. Dan maken we verschil.

Herd staat voor respect en erkenning. We tonen respect voor de wereld (die we mooier willen maken), voor de maatschappij, voor de gemeenschap, voor iedereen. We erkennen het belang, de rol en verantwoordelijkheid van lokale besturen en socialprofitorganisaties.

Herd werkt transparant. Transparantie zorgt voor betrokkenheid en motivatie. Omdat medewerkers en klanten zien hoe we werken, wat het doel is en hoe we dat bereiken. Of waarom dit niet lukt. Omdat ook wij het even niet weten.

Herd creëert vrijheid en zelfstandigheid. Omdat we geloven dat dit de weg is naar motivatie en werktevredenheid. In elke samenwerking focussen we op resultaat en eigenaarschap.

Zo werkt Herd

Herd werkt aan projecten die echt een bijdrage leveren aan een lokaal bestuur of socialprofitorganisatie. En zo ook aan de gemeenschap. Met onze projecten willen we een duurzame maatschappelijke meerwaarde creëren.

Op projectmatige en tijdelijke basis ondersteunen we organisaties en diensten. Proactief zoeken we naar meerwaarde. We zoeken naar elke kleine verandering die zorgt voor een grote verbetering. We pakken het op en pakken het aan. Zo bereiken we resultaten, stap voor stap.

We versterken lokale besturen en socialprofitorganisaties van binnenuit en bottom-up. Omdat we geloven dat daar de kennis zit. Daar waar het gebeurt, dag in, dag uit. Omdat we geloven dat duurzame en gedragen verandering zo werkt.

We werken van binnenuit, maar komen van buitenaf. Daarom kijken we met andere ogen. Daarom zien we andere mogelijkheden. Met deze blik willen we inspireren.

Zo klinkt Herd

Wij zijn bewust Herd. Het Engelse woord ‘herd’ betekent groep. Omdat lokale besturen en socialprofitorganisaties voor de groep, voor de gemeenschap zorgen. Omdat we steeds in en met een groep werken. Omdat we zoeken naar wat de groep bindt en drijft. We spreken Herd ook uit als [hè(r)t]. Op z’n Vlaams, omdat dit lekker bekt.

Wij zijn Herd

Wij zijn een collectief van mensen met uiteenlopende expertises, opleidingen en achtergronden, maar met dezelfde drijfveer. We willen lokale besturen en socialprofitorganisaties sterker maken voor de toekomst. Zodat zij blijvend het verschil kunnen maken, ook in veranderende tijden.

Wij zijn een collectief van mensen. Wij zijn niet perfect. Maar we hebben veel goesting om er elke dag iets goed van te maken. Elke dag willen we onszelf en onze klanten beter maken. Onze motivatie is om de wereld elke dag een beetje mooier te maken. Dat doen we met onze expertise en een open blik, met daadkracht en een knipoog.

Wij zijn een collectief van mensen met eenzelfde doel, maar elk met onze sterktes en eigenheid. We streven naar een open en respectvolle bedrijfscultuur, vol diversiteit, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Herd biedt de vrijheid om zelf de weg te zoeken. Maar we houden contact en zijn verbonden met elkaar. Omdat dit ons sterker maakt.

Daarom kiezen we zorgvuldig met wie we samenwerken. Daarom zorgen we voor ‘the Herd’.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x